HorníABRA      FinAnalysis      Ceník      Download

 

ERP systémy ABRA a aplikace pro finanční analýzu FinAnalysis

ERP systémy ABRA

Naše firma Atlantic PC s.r.o. je obchodním partnerem společnosti ABRA Software a.s. již od roku 1997. Od počátku jsme prodávali i implementovali i servisovali jejich systémy ABRA. Působíme v Plzni a okolí.

Ekonomické a účetní systémy ABRA již několik let patří mezi nejrozšířenější a nejznámnější softwarové produkty na českém trhu již od roku 1991. Tyto systémy zahrnují oblasti finančního účetnictví, skladové evidence, prodeje a odbytu, personalistiky a mezd, evidence majetku, dopravy, plánování a řízení výroby, řízení vztahů se zákazníky a další oblasti. ERP systémy ABRA používá okolo 8 000 klientů.

Uživatelé finanční analýzy firmy

 

Aplikace pro finanční analýzu

Máme pro vás připravenou aplikaci FinAnalysis, která vám vypočítá a zobrazí desítky různých pohledů na vaše finanční data z hlediska finanční analýzy účetních výkazů. Náš produkt sice nenahradí spolupráci se specializovanou firmou zabývající se vytvářením finanční analýzy pro zákazníky a interpretace její výsledků. Naše aplikace vám rozbor finančních dat připraví a ve formě tabulek a grafů znázorní. Na vás je potom se ve vypočtených výsledcích orientovat a umět je pro svůj prospěch interpretovat. Protože aplikace FinAnalysis umí vyhodnotit vaše finanční data a zobrazit rozbory účetních výkazů, a to za cenu, která je pro vás uživatele víc jak přijatelná.

 

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu

 

Naše aplikace FinAnalysis je určena pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.

Je vhodná zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelný jako podklad pro jednání s bankami, např. při žádostech o úvěr.

Aplikace je vytvořena v prostředí MS Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Po naplnění lze získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin, např. horizontální a vertikální analýzy, majetkové struktury, struktury zásob, struktury pasiv, struktury výnosů a nákladů, struktury tržeb, poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely...

 

Demoverze na 3 období ZDARMA   

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

Toto je zjednodušená verze pro mobilní telefony