HorníABRA      FinAnalysis      Ceník      Download

 

Moduly informačních systémů ABRA

Více než 30 modulů ABRY pokrývá zejména oblasti prodeje, obchodu, výroby, nákupu, logistiky, služeb, financí, lidských zdrojů a péče o zákazníky. Všechny mají jednotné a intuitivní ovládání, jsou maximálně vzájemně provázané a umožňují práci ve více agendách současně.

ABRA Gen nabízí snadno dosažitelná uživatelská a zakázková přizpůsobení funkcí a pracovního prostředí. Uživatelé mohou definovat nové položky, formuláře, tlačítka atd. Mají také k dispozici Balíčky skriptů, pomocí kterých mohou vytvářet nové a modifikovat existující funkce. Otevřenost systému pro externí aplikace a datové zdroje zajišťuje otevřené OLE rozhraní a webové služby.

 

Sestavte si informační systém z modulů, které pro svou práci potřebujete. Moduly mají jednotné a intuitivní ovládání, jsou provázané a umožňují práci v několika agendách současně.

 

Příklad často využívaných modulů:
 • CRM pomáhá plánovat a řídit obchodní aktivity, eviduje důležité informace o klientech, člení zákazníky do zájmových, produktových nebo jiných skupin.
 • Business Intelligence ABRA iGate zobrazuje data uložená v informačním systému (nebo jiném dostupném zdroji) na libovolném zařízení připojeném k internetu.
 • E-shop je efektivní prostředek koncového a velkoobchodního prodeje s kompletní správou přímo v informačním sytému ABRA.
 • Maloobchodní prodej zajišťuje rychlou obsluhu zákazníka na kase v prodejně s libovolným sortimentem zboží.
 • Nákup vede svého uživatele přirozenou cestou nákupního procesu.
 • Prodej podporuje celý obchodní proces od objednávky, přes fakturaci a hotovostní prodej, až po dodávku a vyhodnocení prodeje.
 • Projektové řízení podporuje realizaci větších projektů a zakázek, jejich kalkulace, plánování, řízení, kontrolu a vyhodnocení.
 • Servis eviduje a pomáhá řídit servisní a opravárenskou činnost.
 • Skladové hospodářství zajišťuje evidenci skladových položek a podporuje pracovní úkony vedení skladu.
 • Účetnictví slouží pro evidenci dokladů a související účetní operace.
 • Výroba je výkonným pomocníkem v zakázkových i opakovaných výrobách pro malé i velké firmy.
 • Workflow schvalování dokladů umožňuje schvalování dokumentů nebo účetních dokladů podle připravených schvalovacích scénářů.
Seznam všech dostupných modulů.

 

ABRA
Základní informace
Otevřenost systému

Zveřejněné rozhraní OLE/COM umožnuje používat téměř všechny Business objekty, které jsou obsažené v systému ABRA Gen. Je k dispozici celý objektový model systému v souboru Gendoc.chm. Toto otevřené rozhraní umožňuje třetím stranám vyvíjet vlastní doplňky systému a agendy, které využívají systém ABRA Gen. Pro takto vyvíjené doplňky a agendy je možné použít jakékoliv vývojové prostředí, které podporuje OLE/COM - např.: Visual Basic, Visual FoxPro, Delphi, ... (v praxi to znamená, že tyto aplikace mohou např. vytvářet faktury v systému ABRA Gen podle údajů, které mají k dispozici). Umožňuje dávkově převádět svá data (odpisy majetku, mzdové doklady, ...) do agendy interních dokladů. Pomocí otevřeného rozhraní lze i data ze systému ABRA Gen získávat - definovat podmínky omezení pro získání dat a pak tyto data dál zpracovávat.

 

Toto je zjednodušená verze pro mobilní telefony